Så här hittar du till Toppstugan Åsleden - klicka här för karta.

Kör riksväg 70 från Leksand mot Rättvik, tag av första avtagsväg till höger
Skyltat Torrberg 3
Björkberg
Golfbana
Gästhem

Efter ca 100 m första höger igen
Skyltat Golfbana
Åsleden 3 km

Fortsätt ca 1,6 km rakt fram (ta ej av mot golfbanan)
Passera byarna Vargnäs vid majstången skylt Åsleden 2 km
och Åijer slutet av byn Åijer sväng höger skylt Åsleden 1 km.

Efter alla backar ca 800 m tvär vänster sväng skylt Åsleden, Toppen.
När du kört ca 2,5 km är du framme vid Toppstugan.

Hela sträckan från riks 70 till Toppstugan är 5,1 km.